04/12/2014

Sementeira e Milprimaveras

Comezo o ano recordando a dous galeguistas, F. L. Cuevillas e a Álvaro Cunqueiro; do segundo saquei dos seus poemas o nome deste blogue, "Milprimaveras". Foi un dos poemas que houbo nunha campaña, penso que boa, de poemas sobre a lingua que se fixera fai xa uns cantos anos. Nesta ligazón que seque temos o de "Sementeira" de Cuevillas. O que segue é de A. Cunqueiro: "Eu quixen e quero que a fala galega durase e continuase, porque a duración da fala é a única posibilidade de que nós duremos como pobo. Eu quixen que Galicia continuase e, ao lado da patria terrenal, da patria que son a terra e os mortos, haxa estoutra patria que é a fala nosa. Se de min algún día, despois de morto, se quixese facer un eloxio, e eu estivese dando herba na terra nosa, podería dicir a miña lápida: "aquí xace alguén que coa súa obra fixo que Galicia durase mil primaveras máis" Un compañeiro arquéologo recorda a F.L. Cuevillas neste artigo.Dinos moitas cousas, entre elas algo do que foi:" Floro Cuevillas era de familia fidalga, un home refinado, intelectualmente inquedo. Tocaba o violín e frecuentaba tertulias literarias. Licenciárase en farmacia, e estudara filosofía e letras, pero rematara por exercer unha gris profesión: funcionario da Facenda Pública...
Acompañamos o texto co vídeo "Sementeira" de Fuxas Os Ventos Se queres ver máis temos tamén este programa de TVE de 1978, onde entrevistan a Alvaro Cunqueiro

Sem comentários:

Enviar um comentário