25/07/2013

Cambios importantes dende 1870-1900 en Pontevedra

Desde 1870 a 1900 acontecen algúns cambios importantes para a cidade:
- Traslado da Casa de Correos, dende un edificio vello da Praza da Riega, á moderna rúa da Michelena.

- Traslado do cemiterio dende o que hoxe é a actual rúa de Sagasta, ata o actual San Mauro.

-Instalación da Audiencia provincial no antigo Colexio dos Xesuítas (despois Hospicio Provincial, logo escola de Enfermería, e hoxe parte moderna do Museo de Pontevedra).

-Construción da Casa Consistorial (actual Concello de Pontevedra), presupostada en 100.000 pesetas.

-Construción do chalet de Méndez Núñez (imaxe do artigo, hoxe Palacete dos Mendoza) sobre os restos do castelo de Churruchaos en Santa María.

-Ensanche da Feira –agora Xardíns de Vicenti ou Alameda- mediante a adquisición das hortas de dona Antonia Muñoz en setenta mil reais.

-Instalación do Goberno Militar en Pontevedra.Edificación da Casa Arzobispal en Santa Clara.

-Ensanche dos terreos da Alameda e construción das parede que cerrarían este paraxe.

Sem comentários:

Enviar um comentário