20/07/2013

Aprendendo Inglés - If a could fly - Halloween


No fear, no pain, nobody left to blame
(Non hai medo, non hai dor, non hai ninguén a quen culpar)

I'll try alone make destiny my own
(Tratarei  só de facer o meu propio destino)

I learn to free my mind, myself I now must find
(Sei que para liberar a miña mente, débo atoparme a min mesmo)

Once more, once more
(Unha vez máis, unha vez máis)


[Chorus 1:]
[(Coro 1:)]

If I could fly like the king of the sky
(Se poidera voar como o rei do ceo)

could not tumble nor fall,
(non podería dar voltas nin caer,)

I would picture it all.
(filmaría todo.)

If I could fly, see the world through my eyes
(Se poidera voar, ver o mundo a través dos meus ollos)

would not stumble nor fail,
(non tropezaría ni fallaría,)

to the heavens I'd sail. //
(ós ceos viaxaría. //)If I could fly
(Se poidera voar)So here I am, in solitude I stand
(Así que aquí estou, en soidade me atopo)

I've got dreams inside I need to realize
(Tengo sueños dentro que necesito realizar)

My faith has grown, no fear of the unknown
(A miña fe medrou, non hai medo ó descoñecido)

No more, no more
(Non máis, non máis)[Chorus 2:]

Sem comentários:

Enviar um comentário