22/06/2014

Vacacións e Conmeracións para o curso 2014-15

 Períodos de vacacións:

 1. Nadal: desde o día 22 de decembro de 2014 ata o día 7 de xaneiro de 2015, ambos os dous inclusive.
2. Entroido: días 16, 17 e 18 de febreiro de 2015.
3. Semana Santa: desde o día 30 de marzo ata o 6 de abril de 2015, ambos os dous inclusive.

Conmeracións:

- 25 de novembro de 2014: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
- Do 1 ao 11 de decembro de 2014: conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia.
- 10 de decembro de 2014: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
- 30 de xaneiro de 2015: Día escolar da non violencia e da Paz.
- 8 de marzo de 2015: Día Internacional da Muller Traballadora.
- 15 de marzo de 2015: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.
- Do 9 ao 13 de marzo de 2015: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con xornais.
- Entre o 13 e o 30 de abril de 2015: Día do libro.
- 7 de abril de 2015: Día Mundial da Saúde.
- 9 de maio de 2015: Día de Europa.
- Do 7 ao 17 de maio de 2015: Semana das Letras Galegas.
- 5 de xuño de 2015: Día Mundial do Medio Ambiente.

Sem comentários:

Enviar um comentário