09/02/2013

O Galego no Wertedoiro

Na nova Lei de Educación, na LOMCE, o Galego deixa de ser materia troncal. O castelán, por suposto, segue a manter o seu prestixio, mantense entre as "importantes". Que un non nega que non sexa importante, pero, para entendernos, e falando en términos futbolísticos, as linguas territoriais pasan dunha categoría a outra, ía dicir de primeira a segunda, pero coido, que no caso do galego, pasa de 3º división a serie rexional.
Nas reválidas preparadas en 3º e en 6º de primaria tampouco se contempla as "outras" linguas,  para qué? Non quedaría ben dicir que os galegos non teñen nin idea en infantil e que non saben falar galego ó rematar a primaria, por non dicir máis.

Sem comentários:

Enviar um comentário