12/10/2012

Galiza co Galego/Avoescola

Esta Asociación está intentando crear e manter unha rede de escolas infantis. Difícil tarefa pero moi necesaria nestes tempos en que o galego en infantil está en "fora de xogo". E iso que aínda por riba anda a dicir que hai que españolizar algunhas comunidades. Que máis queren facer aquí? En poucos anos teremos o galego en "papel de fumar". Quen poida votarlle unha man, a pesares dos tempos que estamos,  pode poñerse en contacto con eles.

Sem comentários:

Enviar um comentário